A KUTATÁSRÓLA Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 2012. január 1-jén a Pécsi Tudományegyetemen megalakult az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport. A csoport célja kutatás folytatása "A globalizált gazdaság hatása a munkajog intézményrendszerére - az Európai Unió és Magyarország munkajogának jövője nagy régiók viszonylatában" címmel. A kutatás futamideje öt év. A projektben hét magyar kutató vesz részt dr. Kiss György vezetésével. A kutatást 14 külföldi kutatóhely támogatja.

A részletes kutatási terv letölthető itt.

MTA-PTE Munkajogi Kutatócsoport 2024